Bedre konflikthåndtering

Bruk av mekling og ekspert for å løse konflikter.


En bedre måte å løse konflikter på

Ved å løse konflikter utenfor rettssystemet sparer du tid og penger. Våre sertifiserte meklere og tekniske eksperter har god trening i å håndtere konflikter, har unik fagkompetanse og spesialopplæring for å bli gode konfliktløsere.

Mekling.no er Advokatforeningens meklingssenter som i samarbeid med store private og statlige virksomheter,  Standard Norge og norske universiteter arbeider for å utvikle og fremme bedre konflikthåndtering.  Dette betyr enklere, billigere og raskere konflikthåndtering.

Mekling.no:

  • Omfatter de fleste rettsområder og dekker hele landet
  • Spesialistmiljø med over 200 sertifiserte og godkjente meklere/eksperter som kan ditt område
  • Prosesser som er tilpasset ditt behov og økonomi. 

Vil du vite mer om oss?  Trenger du hjelp til å løse en konflikt?