Naboforhold

Nabotvister

Forholdet til naboen kan fort surne dersom uenigheter oppstår og vedvarer. Dersom konflikten eskalerer og du tar saken i egne hender, kan det føre til store erstatningskrav. Heldigvis er det slik at de aller fleste av oss ønsker å bevare gode naboforhold. Dersom en konflikt likevel oppstår, kan en mekler tilrettelegge for at man finner en god løsning som alle kan leve med.

Eksempel på når mekling kan anvendes:

Trær, hekker og busker

Felling av trær er en av de vanligste naboklagesakene. Hekker, trær og busker kan skygge for sol og føre til avfall hos naboen.

Dyrehold

Støy fra dyr, dyr som krysser tomtegrenser.

Gjerder og bygging

Alle har en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, men ofte kan det være uenighet om hvem som skal betale. Konflikter knyttet til rettighetene til vei, parseller og utbyggingssaker kan også være godt egnet til mekling.

Høy musikk og støy

Høy og musikk kan ofte føre til vedvarende misnøye.

%d bloggers like this: