Finn en ekspert

Listen nedenfor angir i alfabetisk rekkefølge eksperter med kompetanseområder og kontaktinformasjon. Nærmere detaljer som mini-CV, lokasjon og erfaring som meddommer, ekspert (oppmann) etc kan fås ved henvendelse til Mekling.no

NavnGenerell kompetanseSpesiell  kompetanseKontaktinfo
Aksel Skaar SkogvangByggBæresystemer, pæling, fundamenteringT: 986 95 698, 
E: aksel.skaar.skogvang@sweco.no
Albert ØlnesGeoteknikkGeoteknikk, byggeteknikk og anleggsteknikkT: 971 74 979,
E: albert@oelnes.no
Anders BeitnesGeoteknikkSamferdselT: 930 58 537
E: beitnes.anders@gmail.com
Anders HaukedalenAnlegg,  prosjektledelse, kontrakterVei, bane , store samferdselsprosjekterT: 906 94 230,
E: anders.haukedalen@ncc.no
Arild GrønsdalGeoteknikkUnderjordsarbeider, Sjøarbeider, Ledelse av store og komplekse prosjekter, SamspillkontrakterT: 917 03 847,
E: arild.gronsdal@ncc.no
Arne NesjeVVSSpesialist Våtrom, forskning og utviklngT: 932 43 126,
E: arne.nesje@sintef.no
Bent AagaardGeoteknikkFjellhaller, kraftanleggT: 950 82 174,
E: bent.aagaard@sweco.no
Bente LillestølAnlegg,  prosjektledelse, kontrakterGeoteknikk, bane/regelverk høyhastighet, bru-teknikk,  Prosjektledelse større prosjekterT: 908 80 469,
E: bente.lillestol@veidekke.no
Bernt HeggøyAkustikk, støy og vibrasjonerBygg,  industri, rådgivingT:  930 16 574  
E: bernt.heggoy@sweco.no
Bjørn DammenAnlegg ProsjektledelseT: 908 81 801,
E: bjorn.dammen@intek-a.no
Bjørn LadAnleggProsjektledelse – veiprosjekterT: 907 62 748,
E: bjorn.lad@veidekke.no
Bjørn MindrebøeAnleggProsjektledelseT: 906 50 052,
E: bjorn.kristoffer.mindreboe@banenor.no
Bjørn SchøningBygg T: 913 66 051
E: bjorn.schoning@consto.no
Bjørn StensrudAnleggbygg og anlegg, kontraktssjef, standardkontrakterT: 922 51 082,
E: bjoer-st@online.no
Dag Kjell SøylandByggBetongkonstruksjoner, LNG temrinal, Olje og gassT: 934 44 523,
E: dag-kjell.soeyland@skanska.no
Erik GressløsAnleggProsjektledelse og byggeledelse  vei, VAT: 906 14 839,
E: erik@moss-havn.no
Erling VarlidAnleggProsjektledelseT: 905 04 116
E: erling.varlid@vegvesen.no
Eystein Abel EnghKontrakter. RådgivingOmfattende erfaring som meddommer og mekler innen bygg og anlegg.  T: 932 43 010,
E: eystein.abel.engh@gmail.com
Frode HoltheVVSOmfatende erfaring som rådgiver innen VVS-fagetT: 932 80 695,
E: frode.holthe@ramboll.no
Geir MostueByggRådgivingT: 932 43 228.
E: geir.mostue@ramboll.no 
Halvor NordbøAnleggUnderjordsarbeider, Sjøarbeider, Ledelse av store og komplekse prosjekter, SamspillkontrakterT: 909 78 518,
E: halvor.nordbo@veidekke.no
Hans Olav StorkåsGeoteknikkTunneller – oppdrettsanlegg på land.T: 901 22 744,
E:  hans.storkas@endur.no
Hans Petter JensenGeoteknikkFundamentering broer, kaier, flyplass, jernbane og motorveierT: 917 01 824,
E: hpj@hpj.no
Harald BjørlykkeByggIndustriprosjekter – deltatt i arbeid med revisjon av NS.T: 918 64 040,
E: harald.bjorlykke@borgforvaltning.no
Harald LausundAnleggProsjektledelseT: 915 53 140,
E: haraldivar.lausund@gmail.com
Harald SangnesAnlegg T: 901 24 982
Håkon TjomslandAnlegg og byggProsjektledelse, Olje og gass terminalerT: 901 19 363,
E:haakon.tjomsland@nordicinfra.no
Ingmar UlvenesAnleggProsjektledelseT: 907 34 113,
E: ingmar.ulvenes@vegvesen.no
Ingvar BirkeliElektro – rådgivingHøyspenning, automatisering, prosjketledelseT:  922 24 363, 
E: Ingvar.birkeli@ramboll.no
Ivar HolAnleggVedlikehold,   vei prosjekterT: 916 35 193,
E:ivar.hol@vegvesen.no
Jan Erik BuanGeoteknikkRådgiving – Ingeniørgeologi, tunneldriving, seismittT: 932 43 099 
E: janerik.buan@ramboll.no
Jan Roald KristiansenVannkraftVannkraft og atomkraft i Norge og utlandet samt infrastrukturT: 950 20 593,
E:jan.kristiansen@sweco.no
Jan ØstbyByggProsjektledelse. Byggeteknikk,Byggeledelse – Prosjektledelse MRIF. Taksering. Brannskjønn. SHA-koordinator.Avdelingsleder, KS-leder Grøner/SWECO 20 årT: 924 57 022,
E: janostby@sweco.no
Jarle GausenMaskinByggeledelse – Prosjektledelse MRIFT: 905 58 241,
E:jarle@gausen.net
Johan Arnt VatnanAnlegg.  KontrakterTverrfaglighet innen BA-næringen og gjennomførings- og kontraktsmodeller, store investeringsprosjekter i BA (prosjektledelse, prosjekteringsledelse)T: 922 51 113,  
E: johan.arnt@vatnan.no
Jon SørbyAnleggProsjektledelse. Kraftverk, prosesanlegg, byggT: 901 34 254,
E: jon.sorby@veidekke.no
Jostein MyhreByggSHA-koordinatorT: 480 34 094,
E: jostein.myhre@agderfk.no
Karsten HjertholmByggProsjektledelse. Eiendomsutvikling – flyplasser større byggeprosjekter  – jernbaneT: 979 73 905,
E:karsten@soeiendom.no
Kasper NordmelanAnleggLang erfaring fra anlegg innen olje og gass og vei og som deltaker i PRIMET: 909 31 360,
E:kn@concreto.no
Kjell Olav AalmoAkustikk, støy og vibrasjonerRådgiving innen støy og vibrasjonerT: 930 48 178
E: kjell.aalmo@sweco.no
Kjell Ove TvinnereimByggProsjektledelse, startegi,  lederoppgaverT: 913 69 802,
E: kjellove.tvinnereim@sweco.no
Knut JørgensenByggStore byggeprosjekter,  bane og vei T: 900 86 050,
E:knut.jorgensen@statsbygg.no
Kåre P. KvalsundAnlegg og byggDokumentasjon,  tvisteløsningT: 915 48 562,
E: kaare@paradigme.no
Lars Ingar ToverudAnleggProsjektering av  store betongbruer.  Fundamentering. Er på ekspertlisten til Forskningsrådet.T: 932 51 732
E: lars.toverud@multiconsult.no
Lasse Zahl JohansenElektroElkraftteknikkT: 932 80 237
E: lasse.zahl.johansen@ramboll.no
Leif Arne HafstadAnleggStore samferdselsprosjekter. Brukonstruksjoner, bertongtuneller, byprosjekter.  Avtale med offentlige etaerT: 976 17 350,
E: leif.arne.hafstad@banenor.no  eller leifarneh@yahoo.com
Leif Tore IsaksenBrannBrannteknisk prosjektering, T-bane, trekonsturksjoner, produktsertifisering. Atomreaktoranlegg..T: 930 59 790,
E:  leif.isaksen@sweco.no 
Liv VodalAnleggProsjekt og kontrsktsoppfølgingT: 905 24 197,
E: livo@start.no
Magne WraaVannkraftDammer, tunnelerT: 915 22 677,
E:magnewraa@gmail.com
Mari BarstadAnleggVei/ tunnel / tekniske anlegg vei. Erfaring fra store prosjekter. T: 480 64 476,
E: mari.barstad@wsp.com
Marianne Wille HaugenByggTeknisk og juriidsk bakgrunn.  PL for store komplekse prosjekterT: 915 77 730,
E: marianne.haugen@veidekke.no
Morten BjørnsenForretningsstarategiRisikovurderinger, finansieringT: 951 77 282.
E: mb@basegruppen.no
Morten WangenAnleggVannkraft – vei.  OPST: 901 35 521,
E:morten.wangen@online.no
Nils HæstadAnleggProsjektledelseT: 976 89 791,
E: Nils.haestad@veidekke.no
Nina HauglandAnlegg – grunnervervjordskifte – grunnerverv.  SamspillskontrakterT: 922 67 397,
E: nina.haugland@vegvesen.no
Odd Arve FuglemByggBygningsteknikk, eiendomsutvikling. UsikkerhetsvurderingT: 924 36 021,
E: odd-arve.fuglem@skanska.no
Oddmund JessenGeoteknikkInjeksjonsteknikk – ProsjektledelseT: 924 33 833, 
E: pal.jakobsen@ntnu.no/
pdj@multiconsult.no
Olaf MelbøAnleggGeoteknikk, byggeteknikk og anleggsteknikk   InfrastrukturT: 952 31 641,
E: olafmelbo@outlook.com
Olav EspelidByggMurarbeider.  ProsjektledelseT: 909 46 103
E: ola.espelid@veidekke.no
Olav YtrehornAnleggVei, jernbane, kraftanlegg.  ProsjektledelseT: 928 51 305,
E: olav-ytr@online.no
Ole Arnfinn OpsahlAnleggOffshore –  internasjonalt.  Strategi og innkjøpT: 909 78 568,
E: olearnfinnopsahl@gmail.com
Ole Jonny KlakeggProsjektledelse -rådgivingFoU.  UsikkerhetsstyringT: 917 33 461,
E: ole.jonny.klakegg@ntnu.no
Ole Jørgen VeibyKjøleteknikkLederoppgaver T: 900 88 063,
E: ole-jorgen.veiby@gk.no
Ove BergAnlegg Entreprise og kontraktsrett, sertifisert mekler.  Prosjektledel store jernbaneprosjekter med internasjonal deltakelse samt internasjonale prosjekterT:  414 70 269,
E: ove.berg@banenor.no
Per StenhamarProsjektledelseSertifisert meklerT: 951 61 785,
E: per.stenhamar@sweco.no
Per-Inge HenriksenAnlegg – vannkraftVeiutbygging, vindmøller, kraftlinjer, bygg og anleggT: 455 02 955,
E: pingeh@outlook.com
Petter BrandtzægGeoteknikkTunneller – prosjektledelseT: 913 41 511
E: petter.brandtzag@akh.no
Petter MoeAnleggT-bane.  Større anlegg.  ProsjektledelseT: 415 50 764,
E: petter.moe@nordicinfra.no
Petter OdlangByggBygg og anlegg, kraftverk og fundamenteringT: 913 39 257
E: petter@odlang.no
Pål Drevland JakobsenGeoteknikkGrunnforhold – profilboringT: 924 33 833  
E: pal.jakobsen@ntnu.no / pdj@multiconsult.no
Roar DypvikAnleggProsjektledelseT: 900 21 268,
E: roar.dypvik@vegvesen.no
Roger MorsundByggProsjektledelseT: 982 30 097,
E: roger.morsund@ramboll.no
Rolf LianAnleggVei,  sykehus, ledererfaring og internasjonal erfaringT: 901 19 723,
E: rolflian@gmail.com
Ruth Gunlaug HaugAnleggTunneler,  store samferdselsprosjekterT: 913 92 067 
E:  Ruth.Haug@fob.oslo.kommune.no
Sjur KrogstieProsjekt og byggeledelseStore samferdselsprosujekterT: 957 91 669    
E: sjur.krogstie@banenor.no
Solfrid MyklandJordskifte – fast eiendomForsker på meklingT. 928 44 935,
E: solfrid.mykstad@domstol.no
Stein FyksenJordskifte – fast eiendomUtvikler av konfliktløsning,  jordskiftesakerT: 901 90 701,
E: sfyk@online.no
Stein KirkebyAnleggIntenrasjonal. Olje og gass.  Vei, bane, vannkraftT: 977 00 733,
E: stein@kirkeby-as.no
Stein SchankeGeoteknikkProsjektledelse,  vannkraft, VAT: 901 40 330,
E: ss@tt-teknikk.no
Steinar RoaldAnleggSvært bred erfaring med tvisteløsning i Norge og utlandet. T: 901 23 333,
E: steinar.roald@oppdal.com
Svein EkleAnleggVann og avløp,  kommunal erfaringT: 911 12 111,
E: sveinekle@hotmail.com
Svein-Erik LøvliAnleggBygningsprosjekterT: 951 75 602,
E: svein.erik.lovli@consto.no
Svenn Erik SkjemstadAkustikk, støy og vibrasjonerSvært bred erfaring med ulike prosjekter hvor støy er setnralt T: 988 80 909
E:  svenn.skjemstad@sweco.no
Sverre SundfærAnleggProsjektledelse – TunnelerT: 982 11 721,
E: sverre.sundfar@structor.no
Terje IljeByggByggeteknikk T: 905 64 868,
E: terje@ilje.no
Thor SkjeggedalAnleggGeoteknikk – tunnelboring – jernbaneT: 913 44 190,
E: thor@skjeggedal.com
Tor Arne ThorsenAnleggProsjektledeles – kaianlegg – betongbroer – fundamentering i sjøT: 995 19 880,
E: tor.thorsen@vegvesen.no
Torbjørn HerreAnleggVannkraft  – vei – industriT: 901 40 070
E: torbjornh@hab.no
Tore LjunggrenAnleggPlan og rådgiving veier og broer,  bygg. T: 951 23 926 .
E: tore.ljunggren@wsp.com  –  annele@live.no
Tron KjølhamarByggRådgiver, prosjektering, oppdragsledelse innen større byggprosjekter.  Organisering av komplekse tverrfaglige kompetansemiljøerT: 930 24 025
E: tron.kjolhamar@sweco.no
Trond JohansenAnleggLang erfaring fra anlegg innen olje og gass og veiT:
E: troconas@gmail.com
Ulf Erik OwrennAnleggVannkraft, prosjektledelse, veier, forsvaretT: 952 72 625,
E: ulf.erik.owrenn@galten.no
Vegard Ervik OlsenBygg, brannsikkerhetBrannsikkerhet, brannprosjektering, brannteknisk analyseT: 909 22 172
E: Vegard.ervik.olsen@multiconsult.no
Viggo ScheiAnaleggVei, flyplasser, vannkraft , ForsvaretT: 934 44 477,
E: viggo.schei@skanska.no
Yngve WikelandAnleggPlan, byggherrekoordinatorT: 905 14 645,
E: yngve.wikeland@vegvesen.no
Ørnulf RekdalByggProsjektledelse, eiendomsforvaltning, rådgiverT: 922 18 170,
E: ornulf.rekdal@opak.no
Øystein IslannJuridisk rådgiver kontrakts- og anskaffelserKontraktsrådgiver for store samferdselsprosjekter for Nye Veier og Bane NorT: 404 35 349,
E: islann@islannrettshjelp.no
Øyvind AndersenAnleggStore jernbaneprosjekter, jernbaneteknikk tverrfaglig,.  Elkraft høy og lavspennningT: 951 71 515, 
E: andolv@banenor.no
Øyvind MorkKontrakter. RådgivingTekniske installasjoner, energiteknikk, tverrfaglig planlegging, forsikring.T: 95276101
E: oyvind.mork@asplanviak.no

%d bloggers like this: